Softball v. Catholic - 3/31/16 (Photos by Ali Grundy '17)