Softball v. Catholic - 4/11/18 (Photos by Sarah Dockham '21)